ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΙΛ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

Παραγωγή προφίλ γυψοσανίδας

Ορθοστάτης CW
CW-50×50  
CW-75×50  
CW-100×50  

 

Στρωτήρας CW
UW-50×40  
UW-75×40  
UW-100×40  

 

Ανισοσκελής περιμετρικός οδηγός UD
UD-37x28x18  
   
   

 

Οδηγός οροφής CD
CD-60×27  
   

 

Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας γωνιών τοιχών 31/31/0.5
  2.500 mm
  2.800 mm
  3.000 mm

 

Comments are closed